Dobrodošli na stranicu za istraživanje i zaštitu Jadrana

Zadnje objave

pogledaj sve
10.8. 2022

Edukacija djece u sklopu LIFE Artina projekta

Educirati djecu koja žive na otocima Visu, Korčuli i Lastovu o ugroženim jadranskim albatrosima (gregula, kaukal i sredozemni galeb) jedan je od ciljeva „LIFE Artina“ projekta. U sklopu projekta, više od 100 djece sudjelovalo je u

1.8. 2022

Keep calm and save Posidonia

Posidonia oceanica osigurava bistroću mora, štiti plaže od utjecaja valova i pruža sklonište brojnim morskim vrstama. Najveća livada posidonije na Mediteranu nalazi se unutar parka prirode Ses Salines d’Eivissa i Formentera na

26.7. 2022

Rezultati analize SEAS projekta

U tvojoj zajednici kreiraju se prostorni planovi ili odobravaju zahvati s utjecajem na okoliš? Znaš li da možeš sudjelovati u njihovom donošenju? Okoliš nema svoj glas. Sudjeluj, reagiraj na vrijeme i postani glas okoliša! Prostorni plan

1.7. 2022

Kampanja Stop nasipavanju

Svugdje u svijetu morska obala najatraktivnije je područje za život i turizam, no čuvamo li u Hrvatskoj taj nezamjenljiv resurs? Logika nam kaže da bi trebali, no događaji na našoj obali upućuju na suprotno. Svako proljeće bageri

Partneri

Web stranica zaštitamora.net izrađena je u okviru projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru—4M” (IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska—Crna Gora 2007—2013.)

Donatori

Web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH. Sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost Udruge Sunce i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.